Facebook

Категории

Тръбни свредла

Детайли Категория
Тръбни свредла
Вид на свредлото: тип “N” ½ Gas; Дължина 75 mm Ф - 6 мм. ..
59,00 лв.
Вид на свредлото: тип “N” ½ Gas; Дължина 75 mm Ф - 5 мм. ..
60,00 лв.
Вид на свредлото: тип “N” ½ Gas; Дължина 75 mm Ф - 4 мм. ..
67,00 лв.
Вид на свредлото: тип “N” ½ Gas; Дължина 75 mm Ф - 10 мм. ..
75,00 лв.
Вид на свредлото: тип “N” ½ Gas; Дължина 75 mm Ф - 12 мм. ..
77,00 лв.
Вид на свредлото: тип “N” ½ Gas; Дължина 75 mm Ф - 14 мм. ..
82,00 лв.
Вид на свредлото: тип “N” ½ Gas; Дължина 75 mm Ф - 4 мм. ..
85,00 лв.
Вид на свредлото: тип “N” ½ Gas; Дължина 75 mm Ф - 15 мм. ..
87,00 лв.
Вид на свредлото: тип “N” ½ Gas; Дължина 75 mm Ф - 16 мм. ..
89,00 лв.
Вид на свредлото: тип “N” ½ Gas; Дължина 75 mm Ф - 18 мм. ..
92,00 лв.
Вид на свредлото: тип “N” ½ Gas; Дължина 75 mm Ф - 20 мм. ..
98,00 лв.
Вид на свредлото: тип “N” ½ Gas; Дължина 75 mm Ф - 26 мм. ..
117,00 лв.
Вид на свредлото: тип “N” ½ Gas; Дължина 75 mm Ф - 35 мм. ..
156,00 лв.
Вид на свредлото: тип “N” ½ Gas; Дължина 75 mm Ф - 36 мм. ..
160,00 лв.
Вид на свредлото: тип “N” ½ Gas; Дължина 75 mm Ф - 45 мм. ..
175,00 лв.
Препоръчани