Facebook

Категории
Най-нови
245,00 лв.
245,00 лв.
245,00 лв.
245,00 лв.
245,00 лв.

Закалени стъкла

Закаленото (или темперирано) стъкло се произвежда чрез топлинна обработка на флоатно стъкло. Стъклото се разрязва до необходимия размер и всички обработки (като полиране на ръбовете или пробиване на отвори) се извършват преди закаляването. Стъклото се поставя в пещ, която го нагрява над точката на закаляване от 600 °C. След това стъклото бързо се охлажда с въздух. Това създава натискови напрежения по повърхността на стъклото, уравновесени от опънни напрежения в дълбочина. Схемата на охлаждане може да се види при наблюдение на стъклото с поляризирана светлина. Закаленото стъкло обикновено има якост, шест пъти по-висока от тази на обикновеното стъкло.

УКАЗАНИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЗАКАЛЕНО СТЪКЛО.

1. Дебелина и пределно отклонение от дебелината:

Дебелина                          Пределно отклонение

3 ÷ 6 мм                                         ± 0.2 мм

8 мм                                               ± 0.3 мм

10 ÷ 12 мм                                     ± 0.4 мм

15 мм                                             ± 0.5 мм

19 мм                                             ± 1.0 мм

 2. Отклонение от размерите на закалените стъкла:

Размери                           Отклонение от размера                Разлика в диагоналите

до 500 мм                                   ± 1.0 мм *                                         3.0 мм

 

500 ÷ 1 000 мм                           ± 1.5 мм *                                         3.0 мм

 

1 000 ÷ 1 500 мм                        ± 2.0 мм                                            3.0 мм

 

1 500 ÷ 2 500 мм                        ± 2.5 мм                                            4.0 мм

 

2 500 ÷ 3 000 мм                        ± 3.0 мм                                            5.0 мм

 

3 000 ÷ 3 500 мм                        ± 3.0 мм                                            6.0 мм

 

по-големи от 3 500 мм              ± 4.0 мм                                            6.0 мм

 

за стъкла с дебелина ≥ 8 мм: ± 2.0 мм

3. Отклонения от плоскостта на закалените стъкла (изразява се в проценти от дължината на късата страна в (мм) ):

Дебелина              стъкла без покритие             стъкла с покритие

3 ÷ 5   mm                            0.3%                                      0.4%

6 ÷ 25 mm                            0.2%                                      0.3%

 

Препоръките са направени на основание изискванията на стандартите за

производство на закалено стъкло БДС EN 12150, ГОСТ – 30698 и анализа на практическия опит на фирми професионалисти в производството на закалено стъкло.