Facebook

Категории
Най-нови

Закалени стъкла

Закаленото (или темперирано) стъкло се произвежда чрез топлинна обработка на флоатно стъкло. Стъклото се разрязва до необходимия размер и всички обработки (като полиране на ръбовете или пробиване на отвори) се извършват преди закаляването. Стъклото се поставя в пещ, която го нагрява над точката на закаляване от 600 °C. След това стъклото бързо се охлажда с въздух. Това създава натискови напрежения по повърхността на стъклото, уравновесени от опънни напрежения в дълбочина. Схемата на охлаждане може да се види при наблюдение на стъклото с поляризирана светлина. Закаленото стъкло обикновено има якост, шест пъти по-висока от тази на обикновеното стъкло.

УКАЗАНИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЗАКАЛЕНО СТЪКЛО.

1. Дебелина и пределно отклонение от дебелината:

Дебелина                          Пределно отклонение

3 ÷ 6 мм                                         ± 0.2 мм

8 мм                                               ± 0.3 мм

10 ÷ 12 мм                                     ± 0.4 мм

15 мм                                             ± 0.5 мм

19 мм                                             ± 1.0 мм

 2. Отклонение от размерите на закалените стъкла:

Размери                           Отклонение от размера                Разлика в диагоналите

до 500 мм                                   ± 1.0 мм *                                         3.0 мм

 

500 ÷ 1 000 мм                           ± 1.5 мм *                                         3.0 мм

 

1 000 ÷ 1 500 мм                        ± 2.0 мм                                            3.0 мм

 

1 500 ÷ 2 500 мм                        ± 2.5 мм                                            4.0 мм

 

2 500 ÷ 3 000 мм                        ± 3.0 мм                                            5.0 мм

 

3 000 ÷ 3 500 мм                        ± 3.0 мм                                            6.0 мм

 

по-големи от 3 500 мм              ± 4.0 мм                                            6.0 мм

 

за стъкла с дебелина ≥ 8 мм: ± 2.0 мм

3. Отклонения от плоскостта на закалените стъкла (изразява се в проценти от дължината на късата страна в (мм) ):

Дебелина              стъкла без покритие             стъкла с покритие

3 ÷ 5   mm                            0.3%                                      0.4%

6 ÷ 25 mm                            0.2%                                      0.3%

 

Препоръките са направени на основание изискванията на стандартите за

производство на закалено стъкло БДС EN 12150, ГОСТ – 30698 и анализа на практическия опит на фирми професионалисти в производството на закалено стъкло.