Facebook

Общи условия

Общи условия

1.Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между Гласмен ООД /собственик на интернет магазин www.glassmania.bg от една страна и потребителите на електронен магазин www.glassmania.bg /наричан за краткост Сайт/.Тези условия обвързват всички потребители.

2.По време на регистрация, с отбелязване в полето "приемам Общите условия",потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и декларира, че е запознат и приема общите условия.

3.Поръчки чрез сайта www.glassmania.bg се приемат 24 часа в денонощието и 7 дни в седмицата.

4.За да закупите стока от нашия Сайт, вие трябва:

4.1.Да имате постоянен адрес в България;

4.2.Да сте попълнили вярно електронната регистрационна форма;

4.3.Да сте се съгласили с настоящите Общи правила и условия;

4.4.Да посочите точен и валиден телефонен номер и адрес за доставка;

4.5.Да осигурите достъп и възможност за получаване на стоката.

5. Магазин Гласмания може да поиска допълнително потвърждение, включително по телефон, факс, електронна поща. В случай, че бъде отказана изискваната по-горе информация, това автоматично води до отказ на поръчката с или без допълнително уведомление.

6. Магазин Гласмания си запазва правото да откаже потвърждаване на която и да е поръчка, поради изчерпване на наличните количества или по друга причина, като уведомява потребителя за отказа си и причината за него.

7. След извършване на поръчката ще получите автоматично потвърждение на посочен от Вас електронен адрес. От този момент заявката се счита за приета и подлежи на изпълнение от страна на Гласмен ООД.В случай на невъзможност за изпълнение на част от поръчката или цялата поръчка, ще получите допълнителен е-мейл или обаждане на посочения телефон.

8. Одобреният начин за плащане на покупките от Сайта е в брой при доставка или по банков път/наложен платеж/,като всички цени са крайни, с начислен ДДС и в български лева. Всички доставки в границите на България се доставят чрез куриерска фирма Еконт Експрес.

9. Условията описани на фактурата, предоставена на потребителя при получаване на поръчаните продукти, поръчани от glassmania.bg, заедно с настоящите общи условия, представляват пълна регулация на договорните отношения на двете страни, освен в случаите когато потребителят е подписал отделен договор за покупко- продажба с Магазини Гласмания.

10. Магазини Гласмания запазва правото си да поправя грешки и/или да обновявя съдържанието на Сайта по всяко време без уведомление, което включва и промени на стоки и цени. Тези промени няма да засягат вече направени и потвърдени поръчки, които ще се изпълняват при условията, които са били актуални към момента на потвърждаване на съответната поръчка.

11.Като потребител, Вие имате право да се откажете от поръчаните стоки в срок от 7 РАБОТНИ ДНИ от получаване на стоките, в случай, че същите не са употребявани, не е нарушавана целостта им и стоката е във вида, в който е получена и при условията по чл.55 от ЗЗП. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на потребителя. При несъответствие на стоката с характеристиките, посочени в страницата с описанието й, доставчикът възстановява цялата платена от потребителя сума, съобразно чл.59 ал.3 от ЗЗП и в срок от 14 дни от получаване на стоката и ненарушен търговски вид на стоката и опаковката.

12.Информацията,събрана от Магазин Гласмания при използването на Сайта ще се използва само за посочените цели и в съответствие с приложимото право. Магазин Гласмания няма да предоставя информация на трети лица без изричното съгласие на посетителя. Ние не отдаваме, продаваме или по друг начин разпространяваме вашите лични данни на трети страни по никакъв повод, освен когато това не е наложено по силата на закон или съдебна заповед.

13.Магазин Гласмания си запазва правото, по свое усмотрение и по всяко време да променя, добавя или заличава части от Общите условия. Ваша е отговорността да проверявате тези Общи условия във всеки един момент преди да използвате Сайта. Фактът, че продължавате да използвате Сайта след публикуването на промените се приема като потвърждение за това, че приемате и сте съгласни с тези промени в настоящите Общи условия. С настоящото Вие се съгласявате, че всички последваши покупки се регулират от Общите условия, приложими до публикуването на изменените Общи условия, а след това в съответствие с тези изменени Общи условия. В зависимост от изпълнението на тези общи условия и всякакви техни модификации, Магазин Гласмания предоставя на Вас /"крайния потребител" /лично, неизключително, непрехвърляемо, неподлежащо на сублицензиране право да влизате във и да използвате Сайта. Поръчвайки продукти от магазина на Магазин Гласмания /както онлайн, така и по друг начин/ или приемайки доставката на такива продукти, описани във фактурата ,клиентът се съгласява да бъде обвързан с и приема тези Общи условия. Магазин Гласмания си запазва правото да променя тези условия без предизвестие по всяко време и единствено по собствено усмотрение.

14.Отговорности

14.1.Магазин Гласмания не носи отговорност за възможни инцидентни пропуски, свързани с актуалността на информацията ,която се съдържа в Сайта; не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа или използването на Сайта; не носи отговорност за ненакърнимостта на информацията в Сайта от компютърни вируси или други заплахи. Изложената в Сайта информация е в соътветствие с действащото законодателство, ползването й от страна на потребителите е доброволно и по тяхна инициатива.

14.2.Магазин Гласмания не носи отговорност за пълнотата, валидността и същността на информацията, съдържаща се в сайтовете, към които има препратки.

14.3.Магазин Гласмания не носи отговорност за евентуално причинени вреди на потребителя при ползването на услугите в уебсайта.

14.4.Магазин Гласмания не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до домейна www.glassmania.bg.

14.5.Магазин Гласмания не носи отговорност за изчерпване на складовите наличности.

14.6.Магазин Гласмания не носи отговорност за забавяне или неизпълнение на задълженията си по причина извън контрола на фирмата.

14.7.Продуктовите изображения са само с илюстративна цел.

14.8.При поръчка от нов клиент за продукти на стйност над 200лв.ще бъде изискано капаро от 30%.

15. Продажбата на продукта се регламентира от законите на Република България.